Thứ Năm, Tháng Mười 21, 2021

Bài mới

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Rate this post

TÊN CÔNG TY

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/2020/TB

Hà Nội, ngày…… tháng…… năm 20..

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………..

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

– Tên doanh nghiệp

 

– Địa chỉ trụ sở chính

 

– Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

 

– Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi):

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

– Ngành, nghề kinh doanh

X

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

– Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

 

– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

 

– Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

– Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 

– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

 

– Thông tin đăng ký thuế

 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

STT

Tên ngành

Mã ngành

 1

 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:

Hoạt động đo đạc bản đồ: Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật-dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ.

Hoạt động thăm dò địa chất nguồn nước: Khoan nước dưới đất

Thiết kế công trình khai thác mỏ

Thiết kế hệ thống cấp thoát nước

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp

Thiết kế các công trình cầu, đường bộ

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình khai thác mỏ

Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp

Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn

Khảo sát địa hình các công trình

 

 7110 (Chính)

 2

 Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

Chi tiết:

Thể nghiệm, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu của trường và những thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực mỏ, địa chất, trắc địa, dầu khí

 7210

 3

 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

Chi tiết:

Thi công các công trình xây dựng, công trình hạ tầng

Thi công các công trình thuộc lĩnh vực môi trường, công trình cấp thoát nước

Thi công các công trình giao thông, thủy lợi dân dụng, công nghiệp và các loại công trình khác

 4290

 4

 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Kinh doanh sản phẩm, thiết bị vật tư kỹ thuật ngành mỏ địa chất

 4669

 5

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

Chi tiết:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng

Tư vấn các công việc thuộc lĩnh vực mỏ, địa chất, trắc địa, dầu khí;

Hoạt động tư vấn kỹ thuật: chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật khai khoáng

 0990

 6

 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Cung cấp thông tin về môi trường

 6239

 7

 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Tư vấn về môi trường

Quan trắc, phân tích môi trường, đánh giá tác động môi trường

Lập quy hoạch đất nông nghiệp và nông thôn

 7490

 8

 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Đào tạo về môi trường

 8559

 9

 Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết:

Hoạt động khoáng sản (bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản)

 0899

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

– Biên bản họp ĐHĐCĐ;

– Phụ lục danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ;

– Nghị quyết ĐHĐCĐ;

– Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Biên bản thanh lý HĐ;

– Bản sao chứng thực CMND của cổ đông mới

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

Mọi thông tin liên quan đến thành lập doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh… vui lòng liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw để được tư vấn tốt nhất theo hotline 0904 445 499.

Tham khảo thêm: http://vnchiase.com/thong-bao-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Kết nối

Để luôn nhận tin mới nhất từ chúng tôi