Thứ Sáu, Tháng Ba 24, 2023

Bài mới

Công việc, nhiệm vụ và quyền hạn Phó Giám đốc thiết bị trong doanh nghiệp

Mô tả công việc, nhiệm vụ và quyền hạn Phó Giám đốc thiết bị của doanh nghiệp. Cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

1. Tổng quan công việc

 • Bộ phận: Xí nghiệp sản xuất
 • Chức danh: Phó Giám đốc thiết bị
 • Mã công việc: XN-P.GĐTB
 • Cán bộ quản lý trực tiếp: Giám đốc xí nghiệp

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó giám đốc thiết bị 

 • Thiết lập cơ cấu tổ chức  hoạt động của Hệ thống quản lý-sửa chữa  thiết bị trong đơn vị theo cơ cấu tổ chức chung của XN, thiết kế công việc để đáp ứng yêu cầu của đơn vị trong từng giai đoạn chiến lược của XN.
 • Bố trí nhân sự phụ trách theo cơ cấu mới tổ chức . phân bổ chức năng , trách nhiệm cho từng bộ phận để bộ máy hoạt động có hiệu quả đáp ứng yêu cầu SX ngày càng cao cho đơn vị.
 • Soạn thảo các tài liệu về Quản lý thiết bị và Tài liệu Sửa chữa thiết bị của đơn vị theo tiêu chuẩn ISO-9001 -2000 để cụ thể hoá công  việc  đến từng bộ phận ,từng cá nhân phụ trách để xác lập trách nhiệm rõ ràng cho từng người trong Hệ thống  Quản lý –Sửa chữa thiết bị tại  đơn vị . Tổ chức theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện công tác  để xác định các mục tiêu ngắn , dài hạn  cho công tác thiết bị của  đơn vị nhằm hỗ trợ tích cực việc hoàn thành kế hoạch SX của XN. 
 • Triển khai các Kế hoạch sửa chữa dự phòng hàng tháng –quý –năm  , kế hoạch Kiểm định AT  thiết bị nghiêm ngặt  hàng năm  tại đơn vị . Tổ chức  theo dõi , giám sát việc thực hiện công tác và kịp thời xử lý các thông tin phản hồi từ  các đơn vị trong XN về việc quản lý lý và sửa chữa thiết bị để duy trì  bộ máy SX tại đơn vị hoạt động ổn định và an toàn.
 • Hoạch định, triển khai kế hoạch  xây dựng  định mức điện  tiêu thụ cho 1 đơn vị SP. Tổ chức theo dõi thực hiện, hiệu chỉnh hoàn tất số liệu  và  đề xuất cấp trên ban hành để làm cơ sở theo dõi việc sử dụng năng lượng điện tại đơn vị cho hợp lý.
 • Triển khai kế hoạch xây dựng Hạn mức vật tư  theo chủ trương của Cty và tổ chức sử dụng hạn mức vật tư được Cty ban hành cho đơn vị. Tổ chức  theo dõi thực hiện công tác và báo cáo định kỳ cho cấp trên về Quản lý chi tiêu mua sắm  vật tư  cho  đơn vị (hàng  nội địa và nhập khẩu ) để cấp trên nắm được hoạt động chi tiêu tại đơn vị và có biện pháp can thiệp hữu hiệu khi đơn vị gặp khó khăn về mua sắm vật tư  để duy trì cho sản xuất ổn định.
 • Lập nhu cầu tuyển dụng , đào tạo nguồn nhân lực bảo trì , tổ chức đánh giá năng lực công nhân bảo trì hàng năm để kịp thời tham mưu cho Giám đốc công tác phát triển nguồn nhân lực cho đơn vị.
 • Triển khai công tác sáng kiến cải tiến ,hợp lý hoá sản xuất trong đơn vị. Tổ chức thực hiện, theo dõi, đánh giá và đề xuất cấp trên xét duyệt các đề tài của XN  cho áp dụng và khen thưởng đối với những đề tài mang lại hiệu quả trong công việc ( tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, năng lượng, tăng năng suất lao động) để thúc đẩy mọi người phát huy tính tự giác, làm chủ  hoạt động sản xuất tại đơn vị ngày càng mạnh hơn, và có trách nhiệm cao hơn.
 • Nghiên cứu đặc biệt hoặc chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Tham mưu cho Giám đốc XN  các đề xuất về đầu tư cho đơn vị để  giúp đơn vị nâng cao hiệu suất thiết bị toàn xí nghiệp.
 • Báo cáo về chuyên môn theo Quy định của Xí nghiệp và Công ty.
 • Đề xuất Giám đốc Các Kế hoạch :Triển khai, Tổ chức theo dõi thực hiện công tác An toàn lao động – Phòng chống cháy nổ trong đơn vị để đảm bảo an toàn cho sản xuất.
 • Đề xuất  Giám đốc Các Kế hoạch: Triển khai, Tổ chức theo dõi công tác sử dụng năng lượng hợp lý để tiết giảm chi phí cho sản xuất, giá thành sản phẩm hạ để bán được SP.

Xem thêm:

>>> Phương pháp quản lý vốn Kelly phổ biến nhất, hiệu quả nhất trong giao dịch

>>> Bounce rate là gì? Tại sao cần phải cải thiện tỷ lệ thoát trang?

3. Yêu cầu

 • Kỹ sư công nghệ hoặc cơ khí chuyên ngành.
 • Am hiểu về tất cả các loại Máy móc thiết bị.
 • Được huấn luyện về Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 : 2000
 • Được huấn luyện kỹ năng dành cho cán bộ chủ chốt của Công ty.
 • Lãnh đạo tổ chức quản lý được BP, Tổ, Nhóm làm việc.
 • Quản lý, giám sát, kiểm tra được các Kế hoạch, Phương án triển khai liên quan đến công tác.  
 • Hướng dẫn và Thuyết trình được các đề tài liên quan đến công việc cho nhiều người nghe.
 • Nhạy bén, cẩn trọng và quyết đoán trong hành xử công việc.
 • Khả năng làm việc tốt dưới cường độ áp lực cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN NEWCA

Xuất phát điểm là Nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số uy tín và chất lượng từ năm 2013, thương hiệu chữ ký số NewCA là một trong hai thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường.

Trên đây là thông tin về Phó giám đốc thiết bị mà doanh nghiệp cần biết. Toàn bộ nội dung được biên tập bởi đội ngũ Nef Digital – đơn vị cung cấp giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.

 

Latest Posts

Đừng bỏ lỡ

Kết nối

Để luôn nhận tin mới nhất từ chúng tôi