ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH & THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH & THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ
Rate this post

Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Việc đăng ký hộ kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký đã được quy định rất rõ trong NĐ 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp như sau:

>>Thủ tục chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

>>Thủ tục chia tách Công ty TNHH & Công ty CP theo LDN 2020 có gì mới?

I. ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt trụ sở chính của hộ kinh doanh.

Hồ sơ bao gồm các tài liệu:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
 • Giấy tờ pháp lý liên quan của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sau 03 ngày làm việc bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trong trường hợp không hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc. Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp HS hoặc người thành lập hộ kinh doanh được biết.

II. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Trường hợp chủ hộ kinh doanh muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì phải đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký kình doanh cấp huyện trong thời gian 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Hồ sơ trình tự bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;
 2. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Tuy nhiên trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hồ sơ sẽ bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế
 2.  Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế
 3. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 4. Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký thì hồ sơ nộp bao gồm:

 1.  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký
 2. Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh
 3. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Lưu ý:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

>>Xem thêm bài viết liên quan khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *